Echipa

Conf. univ. dr. Camelia STAICULESCU este director al Centrului de Consiliere și Orientare (CCOC) în Carieră din Academia de Studii Economice din București.

Este absolventă a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Pedagogie, cu specializări în Consiliere vocațională, doctor în Științe ale Educației.

Își desfășoară activitatea didactică în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic contribuind atât la formarea viitorilor cadre didactice cât şi la perfecţionarea profesorilor din învăţământul preuniversitar.

Are o bogată activitate în proiecte educaționale, în special în activități de formare a adulților și consiliere a studenților.

A realizat şi publicat lucrări de specialitate, articole şi studii în domeniul educaţional şi social. A coordonat și realizat, împreună cu echipa CCOC, studii asupra: cerințelor angajatorilor față de competențele absolvenților, inserției absolvenților de studii superioare economice în piața muncii, expectanțelor studenților în raport cu viitoarea profesie etc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adriana PĂUNESCU este psiholog în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Academiei de Studii Economice din București (ASE).

După absolvirea Liceului Pedagogic și a Facultății de Psihologie- Sociologie, am dedicat 23 de ani…Educației, căci doar ea este singura bogăție dată mie.

Și cum din doi părinți, profesori de matematică, nu se putea naște decât un descendent cu pasiune pentru domeniul Psihologiei, am dezvoltat această latură profesională, participând constat la programe de formare și dezvoltare în domeniul Consilierii psihologice și orientării în carieră, precum și în domeniul Psihoterapiei, devenind membru activ al Colegiului Psihologilor.

Dacă în primii 4 ani petrecuți la catedră, mi-a plăcut să mă cobor la mintea copiilor preșcolari, fiindu-mi destul de simplu, având în vedere că înălțimea mea e cu puțin peste 1,50 m., ulterior, după alți câțiva ani, mai exact după ce am devenit de 2XMAMĂ, am înțeles că provocarea constă nu în a mă coborî, ci în a mă înălța la nivelul așteptărilor ființei umane, indiferent de vârsta sa sau de nivelul său de pregătire intelectuală, conștientizând că vibrațiile înalte cresc oferind doar iubire.

Temerară acestui drum minunat al făuririi de OAMENI, timp de 9 ani, am identificat și consolidat cele mai alese resurse ale elevilor de școală postliceală sanitară, sprijinindu-le zborul către noile înălțimi ele Educației pentru Sănătate.

După obținerea titlului de Doctor, ca urmare a cercetării fenomenului migrației, am ales să mai adaug alți ani, celor deja 8, petrecuți în rol de Psiholog Principal, reconsiderând nevoia omului de a fi ascultat, înțeles, acceptat și sprijinit să își găsească propriul drum, propria menire. Iar rolul meu în întâlnirea studentului și a naturii sale fascinante, este doar de facilitator în a-i cataliza procesul devenirii sale și al regăsirii de Sine.

Motto-ul după care îmi ghidez pașii, în fața tuturor provocărilor vieții, este:„When life puts you in tough situations, don’t say WHY ME, just say TRY ME!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Laura Raluca Ştefan – este psiholog în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Academiei de Studii Economice din București (ASE).

Este doctor în Psihologie (Universitatea din Bucureşti, 2014), de profesie psiholog, absolventă a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie-Pedagogie-Sociologie specializarea Psihologie şi a unui master de Managementul organizaţiilor la Universitatea din Bucureşti (1999). A urmat specializări pe profil didactic şi psihoterapeutic susţinute de profesori din Elveţia, Marea Britanie, Olanda, S.U.A.

Este coautoare a unor cărţi de Comunicare şi consiliere, o lucrare de Managemenul proiectelor, manuale de Psihologia educaţiei, Educaţie interculturală, Comunicare şi design intercultural,  a redactat peste 50 de articole ştiinţifice sau de popularizare a ştiinţei şi participă la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale de psihologie şi consiliere.

Este autoarea unui volum de poezii de dragoste bilingv, în traducerea lui Mark Willington, absolvent Cambridge, Geologie ardentă / The Geology of Passion, apărut la editura Pastel, Braşov, în 2016, care se găseşte pe site-ul libris.

A susţinut cursuri de Comunicare şi consiliere şi Managementul proiectelor în trei proiecte finanţate prin fonduri Phare în calitate de trainer (formator) între anii 2002 – 2006, iar între anii 2007 – 2015 în alte proiecte finanţate prin fonduri structurale, pentru un total de aproximativ 1000 de cursanţi.

A participat ca expertă în consiliere în cadrul proiectelor „Via, vocaţie, interese, autocunoaştere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional”,Metode inovative pentru profesionalizarea viitorilor specialişti în domeniul financiar-bancar – ProFinşi în alte proiecte derulate de parteneri instituţionali ai ASE-ului. A elaborat în 2013 “Ghidul carierei pentru absolvenţi” în format electronic, disponibil la adresa: http://www.ase.ro/profin/consiliere/Ghidul carierei pentru absolventi_PROFIN.pdf

şi o altă lucrare, “Ghid de orientare profesională pentru ID”, în format electronic, disponibila la adresa: http://www.idifr.ase.ro/documente-atasate  Din anul 1999 se implică în programe sociale de informare şi consiliere pentru adolescenţi şi tineri.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Raluca Livinți este psiholog în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Academiei de Studii Economice din București (ASE).

Este absolventă a Facultății de Psihologie şi Științele Educației din cadrul Universității din București și a unui master de cercetare sociologică la aceeași universitate. În prezent urmează studiile doctorale în Psihologie, cu o temă referitoare la modalitățile de luare a deciziilor de carieră la tineri.

Raluca este specializată în psihologie aplicată în domeniul educațional şi organizațional. Activitatea sa cuprinde proiecte de adaptare de teste psihometrice, consiliere în carieră, diagnoză și intervenție organizațională, training în domeniul evaluării psihologice, precum și activități de cercetare psihologică și sociologică. A fost consilier în carieră și formator în mai multe proiecte cu finanțare europeană.

Printre proiectele sale de suflet se numără coordonarea sau participarea la mai mult de 30 de proiecte de adaptare pentru România de teste psihometrice și conceperea unei platforme online de orientare în carieră. Temele sale de cercetare se referă în prezent la potrivirea persoană-vocație, predictorii sociali și psihologici ai migrației forței de muncă și ai abandonului universitar, și adaptabilitatea carierei.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Valentina (Alina) Năstase – este psiholog în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Academiei de Studii Economice din București (ASE). Este absolventă a Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie din cadrul Universității București.

Experiența în calitate de psiholog clinician și psiholog specialist în recrutare și selecție resurse umane sunt dublate de proiectele și activitățile derulate pe parcursul ultimilor ani în domeniile marketing, comunicare și relații publice în industria asigurărilor.

A fost implicată în dezvoltarea și implementarea programelor de educație financiară derulate în cadrul evenimentelor desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România sub egida Global Money Week. Beneficiarii acestor campanii –  studenți, elevi de liceu și tinerii instituționalizați din cadrul SOS Satele Copiilor România – au fost informați și pregătiți în vederea adoptării unor decizii responsabile în legătură cu planificarea bugetelor proprii, în scopul creșterii nivelului de incluziune financiară. A colaborat cu cadrele didactice și studenții Facultății de Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice implicându-se în organizarea unor stagii de internship și premierea câștigătorilor sesiunilor științifice studentești.

A derulat campanii de informare, educație și prevenție în sănătate – “Inimi sănătoase pentru copii”, în colaborare cu Fundația Polisano, precum și campanii de educație și preventie rutieră dedicate tinerilor – “Asigură-te că esti pe drumul cel bun”, dezvoltată în colaborare cu Brigada Rutieră din cadrul Poliției Române. A dezvoltat și derulat proiecte vizând dezvoltarea și educația copiilor pentru un stil de viață sănătos prin practicarea sportului, în colaborare cu ONG-uri reprezentative la nivel național – Fundația Olimpică Română, SOS Satele Copiilor și cu reprezentanții unor asociații și cluburi sportive de marcă: Asociația Sport la Orice Vârstă, Academia de Ciclism Novak.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Laura Georgiana Pârvuleţ este psiholog în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Academiei de Studii Economice din București (ASE).

Este absolventă a Facultății de Psihologie, cu specializare în tehnici de comunicare, din cadrul Universității Titu Maiorescu din București și a programului de masterat Tehnici de comunicare și influență socială, în cadrul aceleiași facultăți.

A realizat stagiul de practică în cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Negoiță Leonard Dragoș Lucian, încadrat în Serile Psihoterapiei.

De asemenea, urmează  programul de master în domeniul Științe ale Educației, Master Didactic în Economie, cu specializare secundară Administrarea Afacerilor, în cadrul Facultății de Economie Teoretică Și Aplicată aparținând Academiei de Studii Economice din București. Proiectele  în care este implicată, în funcția de Expert activități de consiliere și orientare în carieră, se desfășoară în cadrul proiectului ROSE „Responsabilitate, Originalitate, Sustenabilitate și Etică – Familiarizarea studenților expuși riscului de Abandon cu valorile unui Mediu academic Performant, competitiv și incluziv – ROSE@FAMP”; din cadrul Facultăţii de Management şi Administraţie Publică și în cadrul proiectului ROSE „De la abandonul universitar la performanță în Business și Turism (Perform-BT)” din cadrul Facultăţii de Bussines si Turism din  Academia de Studii Economice din București.

Iulian Osiceanu este psiholog în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Academiei de Studii Economice din București (ASE).

A absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca, nivel licență, specializarea psihologie, în anul 2017.

În anul 2020 a absolvit studiile de master din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației – Universitatea din București, specializarea Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale.

Principalele sale interese se înscriu în sfera psihologiei cogntiv-comportamentale și a

psihologiei aplicate în apărare şi siguranţă naţională, fiind atestat de către Colegiul Psihologilor din România.

Interese și activități:

  • Consiliere educațională și orientare în carieră;
  • Consiliere psihologică în baza modelului scientist-practitioner;
  • Intervenții psihologice bazate pe dovezi științifice (evidence-based);
  • Cercetare în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, ASE.

Scroll to top