Orar

        ORARUL SERVICIILOR DE INFORMARE, ORIENTARE SI CONSILIERE OFERITE STUDENTILOR ACADEMIEI 

                   DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI PRIN CENTRUL DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN 

                                           CARIERA SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2019 - 2020